Doorstart stichting ‘Vrienden van het Domein’

Uitgangspunt

Het voormalige museum Het Domein heeft de afgelopen 22 jaar een eigenstandige plaats in het beeldende-kunstspectrum ingenomen en willen uitdragen. De stichting Vrienden van het Domein heeft gedurende die periode activiteiten aangeboden die liggen in het verlengde van deze intentie.

Wij willen na 1 januari 2017 hiermee doorgaan. Onze activiteiten zijn een aanvulling op wat er al bestaat en hebben een meerwaarde. Daarbij zoeken we naar samenwerking met lokale/regionale/provinciale initiatieven om kunst en cultuur te versterken.

Mogelijke activiteiten

We denken bij wijze van voorbeeld aan activiteiten als een jaarlijkse kunstfietstocht, enkele excursies in de regio naar een bijzondere beeldende kunstuiting en eenmaal per jaar een dagexcursie naar een bijzondere expositie. Ook willen we een lezing of andersoortige activiteit organiseren in samenwerking met lokale of regionale kunstinitiatieven (zoals HET MAGAZIJN046, De Salon, Het MEG, Stadslab, Culturele Werkgroep, Kunstdagen Wittem).

Kenmerken van de doorstart

Om dit mogelijk te maken willen we werken met een zo eenvoudig mogelijke en flexibele organisatievorm.

We handhaven de huidige stichtingsvorm, met een klein bestuur van drie tot vijf leden en inschakeling van derden bij het organiseren van activiteiten. Voor de informatie-uitwisseling maken we alleen gebruik van multimediale communicatie (e-mail, website en dergelijke).

Doelgroep

Om te beginnen vragen we de huidige Vrienden ons te blijven steunen en ‘begunstiger’ te worden (zie het bijgevoegde aanmeldingsformulier).  Ter bestrijding van de overheadkosten (voorbereiding activiteiten, website, aansprakelijkheidsverzekering, bankkosten) wordt aan begunstigers een kleine vergoeding van 7,50 euro per jaar gevraagd.

Financiën

Activiteiten worden in principe kostenneutraal georganiseerd. Begunstigers nemen deel tegen kostprijs, eventuele introducees betalen een meerbedrag.

Het werkkapitaal van de stichting wordt zorgvuldig beheerd en kan alleen bestemd worden in lijn met het doel van de stichting. Naar de begunstigers wordt hierover transparant en inzichtelijk gecommuniceerd.

Randvoorwaarden

Wat ons betreft gaat deze doorstart plaatsvinden bij deelname van minimaal 80 begunstigers en de beschikbaarheid van minimaal drie bestuursleden.

Robert van Lanschot

Herman van Lieshout

Aanmeldingsformulier

 

Aankruisen wat van toepassing is

Hierbij meld ik mij aan als:

O    begunstiger van de stichting ‘Vrienden van het Domein’ à 7,50 euro per kalenderjaar

Ook geef ik mij op als:

O    bestuurslid van de stichting

O    medeorganisator van programma-activiteiten

 

Naam  
Straat en huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Mobiel  
e-mailadres  

Stuur deze gegevens, bij voorkeur per e-mail, op naar

Herman van Lieshout

Ophoven 119

6133 XS Sittard

T: 06 2001 6949

E: hermanvanlieshout@hotmail.com

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.