Uitnodiging Het Magazijn 046 in het Mariapark, 20 november 2018

Een rondleiding over de november-expositie van Magazijn 046. De tentoonstelling speelt in op “Sittard 775 jaar stadsrechten” en schenkt aandacht aan de rijke geschiedenis van de stad. Dit gebeurt op tweevoudige wijze:
De leerlingen van de scholen Dacapo Kennedysingel, Dacapo Praktijkonderwijs en Dacapo Born leerlingen zijn betrokken bij een kunstproject.
Daarnaast zijn kunstenaars in en buiten Sittard uitgenodigd in duo’s van verschillende disciplines deel te nemen aan de expositie. Klik hier voor de website van Het Magazijn046 .

Uitnodiging Broodje Kunst 20 november 2018

Beste Vrienden van het Domein,

Graag nodigen wij u uit voor het broodje Kunst Halfom op dinsdag 20 november 2018, aanvang 10.30 uur. Dit keer een broodje kunst op een andere locatie en in samenwerking met Het Magazijn 046. We bezoeken de tentoonstelling in het Mariapark met als titel “Kunst om te delen 2

10.30u. Start met een kop koffie of thee in het Mariapark Oude Markt 18

11.00u 12.30u. Rondleiding met toelichting op de tentoonstelling door deelnemende kunstenaars.

12.00u 12.45u. Lunch met broodjes en koffie of thee

Kosten; De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €10,– euro. (Ten behoeve van de broodjes, de koffie/thee en een kleinigheid voor de inleiders) Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrek. NL31 INGB 0 66.23.29.333 t.n.v. “Stichting Vrienden van het Domein” met vermelding Broodje Kunst 20 november 2018. Aanmelden s.v.p. voor 12 november.

Per mail: robertvanlanschot@vriendenvanhetdomein.nl of per telefoon: 046-4512291 (bij geen gehoor s.v.p. inspreken)

N.B. Er is een maximum van 25 deelnemers.

Nadere bijzonderheden over de tentoonstelling zijn te vinden op de website van Het Magazijn 046 http://www.hetmagazijn046.nl . In de bijlage bij deze uitnodiging alvast een korte impressie.

Op de website van de Vrienden komt steeds een verslag en foto van de activiteiten. Het is leuk als een van de vrienden dat verslag maakt. Hij of zij kan zich melden bij onderstaande bestuursleden.

Met vriendelijke groeten, ·namens het bestuur van de Vrienden, Robert van Lanschot en Leo Hendrikx

https://hetmagazijn046.nl/actueel-archief/

‘Kunst om te delen 2’ in het Mariapark te Sittard

2018 is voor Sittard-Geleen een bijzonder jaar. Het is namelijk 775 jaar geleden, in april 1243, dat Sittard stadsrechten kreeg. Om dit feit te vieren worden er het hele jaar bijzondere activiteiten georganiseerd.

De stichting Het Magazijn046 wil in haar tentoonstelling in november eveneens hierop inspelen en aandacht schenken aan de rijke geschiedenis van de stad. Deze geschiedenis vormt het aanknopingspunt voor het thema van de tentoonstelling.

De stichting wil dit doen op tweevoudige wijze. Zij werkt samen met de scholen DaCapo Kennedysingel, DaCapo Praktijkonderwijs en Dacapo Born om leerlingen te betrekken bij een kunstproject.

Daarnaast nodigt zij kunstenaars binnen en buiten Sittard uit om deel te nemen aan de expositie die gehouden wordt in het Mariapark Sittard van 16 t/m 25 november. We vragen aan deze kunstenaars om een duo te vormen. Dit duo moet uit verschillende disciplines bestaan, bijvoorbeeld schilder-beeldhouwer, schilder-keramist, maar ook een combinatie van een beeldend en een literair kunstenaar is denkbaar. De kunstenaar die zich aanmeldt geeft ook zijn/haar partner-kunstenaar op en vermeldt de twee disciplines. Dit duo kan één (gezamenlijk) dan wel twee aparte kunstwerken tentoonstellen. Indien aparte werken worden ingeleverd dienen deze wel op elkaar aan te sluiten en verband te houden met het thema: verleden en heden van de stad.

Thema van de manifestatie: VERLEDEN & HEDEN van de stad Sittard. Sittard bestaat dit jaar 775 jaar (stadsrechten). Kunstenaars maken hun kunstwerken in duo’s van telkens twee verschillende kunstdisciplines, bijv. een kunstschilder en een fotograaf. Zij zullen in tweetallen hun werken tonen, dat op genoemde thema is gebaseerd. Sommigen hebben één gezamenlijk kunstwerk, anderen hebben ieder een eigen werk met hetzelfde uitgangspunt.

De verschillen van de kunstdisciplines komt tot uiting in het werk. Er is fotografie, teksten/dichtkunst, mode, textiel en viltkunstwerk, edelsmeedwerk, schilderwerk, assemblages en glas in lood, keramiek, ruimtelijke objecten in papier, hout/karton.

Jongeren komen als vanzelf op onze manifestatie ook aan bod. Een aantal leerlingen van het DaCapo college maken werk dat eveneens op de stad van de toekomst is gericht.

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.