Verslag eindejaar bijeenkomst Stichting vrienden van het Domein d.d. 14 december 2018

Klik hier voor het fotoverslag

Na vorig jaar een bijeenkomst bij de Vief Haeringe is er dit jaar weer een nieuwe locatie: Podium Babel. Voor de meeste vrienden geen onbekend terrein en een fijne plek door de gastvrijheid van Bart-Jan.
De inloop is gezellig druk maar toch lukt het de voorzitter iedereen om 20.00 uur op de stoelen te krijgen en de avond te openen.

De opkomst van ongeveer 60 van de 180 leden stemt hem tevreden.
Helaas kan hij de nieuwe wethouder van cultuur Jos Bessems niet verwelkomen: wegens ziekte is hij verhinderd.
Wil Dols heeft contact met hem gehad en zal zijn mededelingen aan de vrienden vertolken. Dat doet hij met verve en het brengt allerlei vragen en ideeën die in de groep leven aan het licht. Het is goed om zo onderling van gedachten en ideeën te wisselen. Het is een goede voorbereiding op het gesprek met de wethouder dat in het begin van 2019 gepland zal worden.

De voorzitter blikt vervolgens met een diapresentatie terug op het voorbije jaar: De activiteiten van het afgelopen jaar mogen geslaagd genoemd worden. Zowel wat aantal deelnemers als wat de inhoud betreft. De deelname van de leden stemt evenzeer tot tevredenheid.
De activiteiten worden door de leden zelf, met ondersteuning van het bestuur, georganiseerd en deze werkwijze bevalt prima en wordt in 2019 ook weer gevolgd
Het programma van 2019, voor zover het bekend is, wordt gepresenteerd.
Een gepland bezoek aan Brussel wordt wegens slechte toegankelijkheid voor ouderen geschrapt en vervangen door een bezoek aan een kasteel met een mooi collectie!
Nagegaan wordt of een bezoek aan de collectie van museum Arnhem in verband met een verbouwing wel doorgang kan vinden.
Voor het overige blijft het programma ongewijzigd. Via nieuwsbrief en website worden vrienden op de hoogte gehouden van de verdere invulling.
Aansluitend doet Wil Dols verslag van zijn bezoek aan wethouder Bessems.
De wethouder signaleerde dat het gemeentebestuur open staat voor “positieve” suggesties tot bijstelling van de werkwijze van het cultuurbedrijf. Vanuit de aanwezigen wordt positief op deze “handreiking”c.q. uitnodiging gereageerd.
Mooi binnen de tijd rondt de voorzitter het officiële gedeelte af en is het tijd voor een ‘borrel’ en een hapje. Net als bij de koffie vooraf is het gezellig en wordt er vol op gepraat. Aan gespreksstof hebben de vrienden nooit gebrek.  Klik hier voor het fotoverslag

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.