Bericht over de toekomst

Het is geruime tijd geleden dat we u schriftelijk informeerden over de ontwikkelingen van de Vrienden van het Domein in verband met het nieuwe cultuurbedrijf De Domijnen.
Sinds 1 januari 2015 is het museum Het Domein opgenomen in het cultuurbedrijf De Domijnen. Dat dit op termijn gevolgen zou hebben voor de Vrienden van het Domein gaven wij al aan in onze nieuwsbrief van december 2014.

Het jaar 2015 hebben wij gebruikt om, samen met een externe commissie, duidelijk te krijgen welke inhoudelijke bijdrage de Vrienden zouden kunnen leveren in de nieuwe situatie en wat de positie van de Vrienden zou kunnen zijn. Conclusie: de in de afgelopen 22 jaren opgebouwde inhoud en identiteit van museum Het Domein zouden het belangrijkste uitgangspunt voor onze toekomstige positie moeten zijn.

In het najaar van 2015 zijn op verzoek van De Domijnen gesprekken gestart met de ‘Vrienden van het Domein’ en het bestuur van het Filmhuis, over de positie van vriendenkringen in de relatie tot De Domijnen. Namens De Domijnen voerden Tom de Rooij (directeur/bestuurder van De Domijnen) en Hans Bours (hoofd marketing & communicatie a.i. van De Domijnen) de gesprekken.
Gaandeweg werd duidelijk dat er tussen De Domijnen en de stichting ‘Vrienden van het Domein’ verschillen van inzicht bestaan over de positie en de rol van Vrienden.
Deze verschillen waren zo groot dat we met De Domijnen geen gemeenschappelijke basis hebben kunnen vinden voor een samenwerking.

De Domijnen heeft op 21 juni 2016 aangegeven door te gaan met de invulling van vriendenkringen als een integraal onderdeel van De Domijnen. Dit wordt een vriendenkring Exposities, die onder leiding van het hoofd Exposities een programma voor vrienden opstelt en uitvoert.
Dit is volgens ons een geheel andere ‘filosofie’ in vergelijking met de bestaande ‘Vrienden van het Domein’.

Het bestuur heeft op 13 juli vergaderd over deze ontstane situatie en komt tot de volgende conclusies.

De vriendenkring Exposities van De Domijnen zal zich op dezelfde doelgroep richten als de Vrienden van het Het Domein. Omdat er geen gemeenschappelijke basis meer is tussen de Vrienden van het Domein en De Domijnen, vervalt voor de stichting ‘Vrienden van het Domein’ de basis om activiteiten te organiseren voor de Vrienden van het Domein. Bovendien lijkt het ons niet in het belang van Sittard-Geleen om met meerdere vriendenkringen op hetzelfde culturele gebied actief te zijn. Als bestuur hebben we daarom besloten om met ingang van 2017 geen eigen programma meer aan te bieden.

Het jaarprogramma 2016 werken we gewoon af! Dat doen we graag. Ook heffen we de stichting niet op. Een deel van het zittende bestuur (t.w. Robert van Lanschot, Herman van Lieshout en Bernadette Waelpoel ) heeft aangegeven de huidige stichting te willen voortzetten, met als doel om dat wat in 22 jaar is opgebouwd en waar het museum voor staat te borgen en uit te dragen in deze gemeente. De komende tijd wordt hier verder invulling aan gegeven en wordt u daarover geïnformeerd.

Juridisch gezien kunnen we, zonder individuele instemming, ons adressenbestand niet overhevelen naar De Domijnen. Iedereen die dat wil zal zichzelf moeten aanmelden als lid van de vriendenkring Exposities van De Domijnen.

Op de agenda van het lopende jaar staan nog een Broodje Kunst (16 augustus), de uitgestelde kunst fietstocht (11 september), een bezoek aan de Designweek te Eindhoven ( oktober) en een bezoek aan museum Gorssel-Winterswijk (november). Berichtgeving daarover volgt.
Bovendien willen we in december op een of andere manier 22 jaar ‘Vrienden van het Domein’ herdenken en een blik werpen op de toekomst. Ook daarover volgt bericht.

De komende maanden gaan we dit praktisch uitwerken en we zullen u tijdig informeren. We vinden het echter belangrijk om iedereen nu op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen en de besluiten die genomen zijn.

We hebben de afgelopen periode veel tijd en aandacht besteed aan een overgang naar De Domijnen en vinden het jammer dat geen gemeenschappelijke basis gevonden is.

Mocht u willen reageren dan kan dat via mail naar robertvanlanschot@vriendenvanhetdomein.nl of telefonisch naar 046-4512291.
Als uit reacties op deze brief blijkt dat een nadere mondelinge toelichting nodig is, dan gaan we dat op korte termijn organiseren.

Bestuur stichting ‘Vrienden van het Domein’

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.