Extra nieuwsbrief | 17 december 2020

Beste vrienden van het Domein,

Hier is een extra nieuwsbrief met de onderwerpen:

Kerstbrief van het bestuur

Video met de jaarafsluiting van het bestuur

Nieuwsbriefperikelen

De virtuele jaarafsluiting

 

 

Kerstbrief

Beste Vriend(in) van het Domein,

We hebben een bewogen jaar (bijna) achter de rug. Na ons succesvolle bezoek in februari j.l. aan Glo-Art in Lanaken, stonden er nog verschillende mooie kunstontmoetingen op het programma.

Helaas konden deze vanwege Corona bijna allemaal niet doorgaan, behalve onze Kunstfietstocht in September.

Je zou kunnen zeggen dat we niet hebben kunnen “leveren”, wat U van ons verwachtte na het storten van de begunstigersbijdrage!

Overigens zijn de activiteiten in het verleden bijna altijd kostendekkend georganiseerd, dus daar zit niet het probleem. Zgn. “vaste lasten” liepen natuurlijk wel door.

 

We roepen iedereen op om voor 2021 begunstiger van de Vrienden van het Domein te blijven in de hoop en de verwachting dat we dan weer kunnen doen waarvoor we graag in jullie Bestuur zitten: onverwachte museale pareltjes onder jullie aandacht brengen en samen van kunst genieten!

 

We vragen jullie dan ook om voor komend jaar de bijdrage van 7,50 euro tijdig over te maken, zodat we snel in beeld hebben hoeveel begunstigers ons het komende jaar weer -financieel en moreel- steunen! NL31 INGB 0662 3293 33 t.n.v. Stichting Vrienden van het Domein, onder vermelding: bijdrage 2021

 

De digitale jaarafsluiting zal dit jaar op vrijdag 18 december van 20.00 tot 21.00 uur plaatsvinden. Verderop in deze nieuwsbrief staat de link die het mogelijk maakt deel te nemen.

We bieden een digitale kerstgroet van de Bestuursleden en een kort overzicht van de beperkte activiteiten in 2020. Daarna gaan we proberen met jullie in gesprek te gaan. We horen bijvoorbeeld graag tips en suggesties voor de invulling van het nieuwe jaarprogramma.

 

Kerstgroet en jaaroverzicht komen ook op de website te staan met name voor een ieder die vrijdagavond 18 december niet online aanwezig is.

 

 

Hartelijke groet  Bestuur Vrienden van het Domein.

 

 

Dan een  primeur  

We presenteren voorafgaand aan de virtuele bijeenkomst  de video met de jaarafsluiting van het bestuur!
Zo ziet en hoort u ons toch nog dit jaar! Klik op de link of op de afbeelding, de video start in Youtube.

 

Verzenden van de Nieuwsbrief

Er zijn problemen met het verzenden van de nieuwsbrief –vandaar deze afwijkende vorm en verzending.

Niet iedereen heeft op maandag 14 december de nieuwsbrief ontvangen.

Je kunt deze ook op de onze website lezen: Nieuwsbrief december 2020

 

Jaarafsluiting

vrijdag 18 december 2020 20:00 uur zit het bestuur klaar om jullie virtueel te ontmoeten. Dit zijn de instructies en richtlijnen.

 

 

We starten om 20:00 uur, maar je kunt al eerder de “vergaderkamer” met de naam 2020vriendenvanhetdomein binnen gaan om te kijken hoe het werkt.

Gebruik bij voorkeur een PC of een laptop.

Een tablet kan ook, je kunt er voor kiezen om de Jitsi App (van de producent 8×8 Inc) te installeren, of kies voor de browser: “Launch in the Web”.

 

We maken gebruik van “Jitsi”: een video-vergadering zonder veel poespas. Inloggen en wachtwoord zijn niet nodig.

 

Klik op deze link: [de link wordt niet op de website gepubliceerd, is op 16 december in de nieuwsbrief vermeld. Op te vragen via info (at) vriendenvanhetdomein.nl

Er wordt gevraagd om toestemming voor het gebruik van microfoon en camera.

Je bent nu in de bijeenkomst. Waarschijnlijk staat je microfoon om te beginnen uit.

De bediening is eenvoudig, aan de onderkant van het scherm staan deze symbolen, van links naar rechts:

 

 

 

Links:

Tekstballon: chatfunctie, opent aan de linkerkant een chat scherm, kun je naar wens gebruiken., zichtbaar voor iedereen.

Scherm: om te presenteren, niet gebruiken

Hand: om kenbaar te maken dat je wat wil zeggen, er komt een blauwe hand linksboven. Maar gemakkelijker is het je hand echt op te steken!

 

In het midden

Microfoon:  aan en uit (staat uit in het voorbeeld)

Rode telefoon: vergadering verlaten.

Camera: aan/uit, staat aan in het voorbeeld

 

Rechts:

4 blokjes in een vierkant: wisselen tussen “alle deelnemers in beeld” en “één deelnemer in beeld”. Je kunt die deelnemer selecteren door in zijn/haar beeld te klikken.

Persoon: aantal deelnemers, niet gebruiken

Schild: beveiliging, niet gebruiken

3 puntjes vertikaal: opent een scherm met opties, niet gebruiken

 

Een paar richtlijnen:

Zorg voor goede verlichting

Zet de camera op ooghoogte

Zet je microfoon alleen aan als je gaat spreken (voorkomt achtergrond lawaai)

Houd je hand in beeld als je wat wil zeggen.

Joost Claassens en Robert van Lanschot zullen als moderator fungeren.

Het kan soms rommelig worden, blijf welgemoed!

 

We hopen op een interessante bijeenkomst!

 

Tenslotte: fijne feestdagen, blijf gezond

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.