Privacybeleid

Privacybeleid / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Stichting “Vrienden van het Domein” richt zich na de doorstart in 2017 op het organiseren van activiteiten op het gebied van beeldende kunst, cultuur en stedelijke historie, en op het informeren van haar begunstigers over door anderen georganiseerde activiteiten en evenementen.
Om dit mogelijk te maken onderhouden we een website en een eenvoudige administratie van onze begunstigers.

De website www. vriendenvanhetdomein.nl

Deze publiceert géén persoonsgegevens, anders dan de vermelding van contactgegevens voor aanmeldingen voor excursies.

De Administratie van Begunstigers en Externe Relaties.

In een Spreadsheet met meerdere tabbladen is vastgelegd: Uw Naam en Adresgegevens, E-mail, Telefoonnummers, Datum van inschrijving, IBAN, Datum en Bedrag van de betalingen van uw jaarlijkse Begunstigersbijdrage, uw Deelname aan activiteiten en uw rol binnen de Stichting.

De spreadsheet is opgeslagen in “Google Drive” (Google voldoet aan het “EU_VS Privacy Shield”).

Deze sheet is uitsluitend toegankelijk voor drie leden van het bestuur: Voorzitter, Penningmeester en Administrateur/Webmaster.

Naast de voorgaande primaire administratie wordt in andere tabbladen een Logboek/Register Datalekken, waarin mutaties worden verantwoord en tenslotte een blad met Verwijderde Oud-begunstigers, inclusief de toekomstige Verwijderdatum, bijgehouden.

Op de PC van de Webmaster staat één kopie, deze wordt na een grote verandering steeds overschreven.

De gegevens worden gebruikt voor:

  • Het versturen van algemene Nieuwsbrieven en Uitnodigingen door de Webmaster. Uw mailadres is hierbij niet voor andere begunstigers zichtbaar.
  • Vastleggen en controleren van de Begunstigersbijdragen door de Penningmeester.

Fotoalbums

Voor fotoverslagen van activiteiten gebruiken we Flickr.com tot medio 2019, daarna Google Photos. Per activiteit wordt er een album aangemaakt, met foto’s van deelnemers, kunstenaars en anderen. De albums zijn privé, en afgeschermd voor zoekmachines. U krijgt op onze eigen website toegang tot de fotoverslagen na het invullen van een wachtwoord bij de menu-keuze  “Recente e-mail en fotoverslagen”

Inzage en afmelden

Begunstigers, of voormalige begunstigers kunnen altijd via een mail aan secretaris@vriendenvanhetdomein.nl om inzage in hun gegevens vragen, of om onmiddellijke verwijdering van al hun gegevens verzoeken. Als u ook uit de fotoverslagen wil worden verwijderd, stuur dan wel a.u.b. een foto mee. Het spreekt voor zich dat we een dergelijk verzoek eerst telefonisch of persoonlijk zullen verifiëren!

Rest ons te melden dat het Bestuur in geval van een Datalek allereerst aard en oorzaak zal analyseren, passende maatregelen zal nemen en u altijd hierover zal informeren.

We hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft, vragen en opmerkingen graag via info@vriendenvanhetdomein.nl.

 

Reacties zijn gesloten.