Stichting

De stichting “Vrienden van het Domein” is in 1994 opgericht. De stichting wil met een ge├»nteresseerde achterban achtergronden en inhouden van kunst leren plaatsen. Dit wordt gerealiseerd met activiteiten die de hedendaagse kunst en stedelijke historie onder de aandacht brengen.

Het bestuur van de Stichting “Vrienden van het Domein” bestaat uit:

Robert van Lanschot, voorzitter

Wim Hassing,  secretaris

Bernadette Waelpoel, penningmeester

Joost Claassens, website/communicatie

Ineke Bosma, bestuurslid

Francine Arts, bestuurslid

In maart 2019 hebben Herman van Lieshout en Jos Thelen hun bestuursfuncties van penningmeester, respectievelijk secretaris, neergelegd. In november 2020 is Francine Arts tot het bestuur toegetreden. Ineke Bosma heeft in mei 2021 haar functie in het bestuur neergelegd.

N.b. er kan verwarring ontstaan door de naam “Vrienden van het Domein” en museum De Domijnen. In 2015 is Museum Het Domein samen met andere cultuurinstellingen in Sittard-Geleen samengebracht in De Domijnen. Museum het Domein is nu Museum De Domijnen. Uit historische overwegingen handhaaft onze stichting de eerdere naam.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.