Nieuwsbrief | 14 december 2020

Beste Vrienden, hier is de nieuwsbrief december 2020 van de Vrienden van het Domein: bezoek thuis is beperkt tot 3 personen, maar een museum bezoeken kan dan weer wel – voor zo lang als het duurt. We zien jullie graag, al is het dan op een scherm, bij onze jaarafsluiting komende vrijdag. Op woensdag 16 december sturen we hier een mailing over.

Als je deze Nieuwsbrief niet per mail hebt ontvangen, kijk dan eerst eens in de map “Spam” of “Ongewenste mail”. Stuur anders een bericht naar info@vriendenvanhetdomein.nl

We hebben het in onze vorige nieuwsbrief al aangekondigd: een aangepaste afsluiting van het jaar 2020, op vrijdag 18 december

Allereerst plaatsen we een video op Youtube met een boodschap van het bestuur.

Vanaf 20:00 uur houdt het bestuur open huis in een Google Meet video bijeenkomst. We sturen tijdig een mail met de link om deel te nemen, en een paar instructies voor een soepel verloop.

Je kunt natuurlijk altijd ideeën en suggesties mailen naar info@vriendenvanhetdomein.nl.

Evaluatie Domijnen

Bureau BMC heeft op 10 december de evaluatie, gemaakt in opdracht van de Gemeente, van het cultuurbedrijf De Domijnen afgerond. Op de website van de gemeente kun je hier over lezen, en het hele rapport -met de kwalificatie “vertrouwelijk!- kun je als een PDF downloaden.

VvhD

Zuiderlucht Extra Tijd (12 december) besteedt aandacht aan het rapport over de Domijnen, met een artikel van Paul van der Steen. Ook de Vrienden van het Domein komen aan bod!

Ook De Limburger schrijft over de evaluatie van de Domijnen: “Bijna alles moet (veel) beter bij de Domijnen”. Artikel © De Limburger 2020

Salon Sittard-Geleen biedt 6 weken lang cultuur en performance van 13 december 2020 – 31 januari 2021.Dit jaar bestaat de Salon Sittard-Geleen 25 jaar, deze vindt dus voor de 13e keer plaats! 44 kunstenaars nemen deel aan deze Salon. De tentoonstelling van de Salon wordt omlijst met een randprogramma met o.a. muziek en theater en educatieve activiteiten. We bekijken nog of we een inleiding speciaal voor de Vrienden kunnen krijgen -bezoek daarna op eigen gelegenheid, met 1,5 m afstand…

Marres Maastricht: In De Onzichtbare Collectie vertellen kunstliefhebbers over hun favoriete kunstwerk voor slechtzienden, die zich met de beschrijvingen van kunstkenners een beeld kunnen vormen van kunstwerken. Marres nam  in 2019 dit project over van Mediamatic en voegde een nieuwe laag toe door een brede opvatting van kunst te hanteren en verhalen te krijgen van mensen die geen speciale expertise hebben in de kunst. Iedereen kan er dus aan bijdragen!

In het kader van jubileumjaar Aad de Haas – 100 jaar brengt SCHUNCK Museum voor het eerst in jaren, een groot deel van het oeuvre van Aad de Haas bij elkaar. Een intieme kijk in het eigenzinnige hoofd en het bevlogen hart van deze kunstenaar, die een eigen(wijze) positie inneemt in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Meer dan 250 werken in de tentoonstelling Tegendraads onderstrepen de veelzijdigheid van De Haas, die zich uitdrukte in verschillende stijlen en technieken, met als rode draad zingeving en engagement.

De Vrije Academie is al sinds 1990 het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst & cultuur en maakt culturele kennis voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk.   Een enorm aanbod. Schrijf je in voor hun nieuwsbrief!

Het Rijksmuseum biedt vele mogelijkheden om van thuis uit het museum te zien en te horen. Met je neus op het doek!

Drie interessante exposities in Tilburg. Park toont CYCLE van Anneke Eussen en Bram Braam; De Pont biedt een nieuwe blik op de collectie, en in het Textiel Museum kun je meegaan in de Gedachtenspinsel van Kiki van Eijk. en  Theun Mosk. Meer hierover op onze website

Om fotoverslagen te kunnen bekijken is een wachtwoord nodig: [verwijderd voor niet-begunstigers]

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven bij de stichting “Vrienden van het Domein” als begunstiger of relatie. Om het verzenden van deze Nieuwsbrief en de financiële registratie van je Begunstigersbijdrage mogelijk te maken beheert de Stichting “Vrienden van het Domein” een registratie met je naam- en adresgegevens, telefoonnummers en uw IBAN-nummer.  Reacties op deze nieuwsbrief: info@vriendenvanhetdomein.nl. Klik hier om je van deze nieuwsbrief af te melden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.