Laatste nieuws: Het Domein & De DoMIJNen

de stemming

Op 17 september a.s. is er op initiatief van wethouder Lebens een gesprek gepland met de sponsoren en de Vrienden. We houden u op de hoogte.

7 September zijn Willy Dols en Robert van Lanschot te gast geweest in het radioprogramma De Stemming. Uitgezonden van 11.00u tot 13.00u op L1. Het programma kan beluisterd worden op L1.

Er is een Facebookpagina “Museum Het Domein blijft Museum Het Domein”. Wie wil kan op deze pagina een like aanbrengen. De likes beschouwen we als steun voor hetbehoud van Het Museum. Delen met anderen kan ook, dan kan er een olievlek aan steun ontstaan.

Het bestuur van de Vrienden heeft eerder gesteld dat de identiteit, de internationale reputatie en de inhoudelijke kwaliteit van het museum afdoende geborgd moeten worden in het cultuurbedrijf. Sinds 28 augustus is bekend dat het cultuurbedrijf onder de naam De DoMIJNen verder zal gaan.

De afgelopen maanden heeft het bestuur intensief overleg gevoerd met de sponsoren van Het Domein, met een klankbordgroep uit de Vrienden. Verder zijn er gesprekken gevoerd met Tom de Rooij, de directeur-bestuurder van De DoMIJNen, met de Raad van Toezichten met de verantwoordelijk wethouder Noël Lebens. In dit overleg en in deze gesprekken zijn onze zorgen over de dreigende teloorgang van Het Domein aan de orde geweest.

Omdat we in deze gesprekken niet het gevoel kregen dat onze zorgen op dezelfde manier werden gedeeld, hebben we samen met de sponsoren een alternatief plan ontwikkeld. Centraal in dit plan staat een zelfstandig museum voor hedendaagse kunst in Sittard-Geleen. Ons plan biedt voldoende waarborgen voor een herkenbare, onafhankelijke artistieke koers en is bovendien financieel verantwoord. Voor wie het plan wil lezen: een klik op “Een culturele uitdaging” is voldoende.

Kernen van ons alternatieve plan zijn:

  • borging van de artistieke-inhoudelijke onafhankelijkheid
  • kleine organisatie
  • vermijden van bureau- en technocratisering
  • integrale uitoefening van de museale functie in een organisatie
  •  behoud van de naam van het museum en daarmee de regionale/nationale/internationale herkenbaarheid.

Dit plan is aangeboden aan de Raad van Toezicht en ter kennisname gestuurd aan het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen. De Raad van Toezicht heeft op dit plan gereageerd met de boodschap dat in het – toen nog onbekende – ondernemingsplan voor De DoMIJNen onze zorgen zouden worden weggenomen. Een verzelfstandiging van het museum ligt buiten de opdracht van de Raad van Toezicht.

Het ondernemingsplan is uit en is door het College van B&W aan de Gemeenteraad voorgelegd ter instemming. Lezen kan door op “Dichterbij Mensen” te klikken.

Voor ons als bestuur en de sponsoren is het ondernemingsplan een teleurstelling. Het plan is geschreven in optimistische volzinnen, maar mist een stevige onderbouwing. Het is een experiment, om een lid van de Raad van Toezicht van de DoMIJNen te citeren, maar wel een experiment met risico’s. De afdeling hedendaagse kunst komt in onze ogen onvoldoende uit de verf. Vrienden en sponsoren zien in het plan nauwelijks iets terug van hun zorgen. Het cultuurbedrijf betekent naar ons gevoel het begin van het einde van de hedendaagse kunst zoals gepresenteerd binnen Het Domein. We verwachten dat binnen een paar jaar door de verwaterde opzet die nu voorligt, niets meer over is van de ijzersterke opgebouwde internationale reputatie.

We zullen nu de Gemeenteraad actief gaan benaderen, deze op de hoogte brengen van onze beoordeling van het ondernemingsplan en de raad vragen om ons alternatieve plan te betrekken in de beoordeling van het ondernemingsplan.

Via post en email zullen we Vrienden op de hoogte blijven stellen van ontwikkelingen. Ook op deze website zullen we verslag blijven doen van de ontwikkelingen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.