Uitnodiging | Excursie vlindertuin Stefan Cools | 30 juni 2022

Inleiding

We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten en de vlinders fladderen. En de vlinders gaan steeds meer fladderen als het aan Stefan Cools ligt. Daartoe legt hij vlindertuinen aan. Hij verzorgt, samen met vrijwilligers, het inzaaien en monitoren van een vlinderveld, herstellen van oude landschappelijke elementen en kijkt, proeft, waar een landschap om vraagt.

Tevens wil hij zijn bevindingen ook wetenschappelijk toetsen. Cools wil als kunstenaar verschillende methoden en doelstellingen bi elkaar brengen. Voor hem draagt wetenschappelijke kennis bij aan meer zien, meer beleven, meer genieten. Steeds meer hedendaagse kunstenaars engageren zich door middel van hun werk op sociaal, economisch of ecologisch gebied. Stefan Cools is de initiatiefnemer van het Lepidoptarium. Na deelname aan de wandelexcursie zullen we begrijpen wat dat is.

Voorlopig Programma:

10.30 u ontvangst bij Stefan Cools thuis met koffie/thee, vlaai.
Vervolgens wandeling naar het Lepidoptarium. Goed schoeisel en enige conditie zijn gewenst.
12.30 u -13.00u terug van de wandeling
13.50 u lunch bij Brasserie Friends in Bunde. Er is keuze uit vier verschillende broodjes, ter plaatse te bestellen: Broodje zalm, broodje brie/appel, broodje gezond, broodje tonijn.
:16 en:46 De Arrivatrein vertrekt 16 en 46 minuten over het uur van Station Bunde

 

Het gebouw van Brasserie Friends en het gebouw van Albert Heijn erachter hebben ooit eens op een expo gestaan. Binnen is een mooi glas-in-loodraam te zien.

Vervoer

Arriva stoptrein vertrekt om 10.00 u uit Sittard en komt om 10.13 u aan in Bunde. Bij het station van Bunde is een grote parkeerplaats. Hier verzamelen om 10.13 u

Kosten

De kosten voor deze buitenexcursie zijn € 23,50 euro voor de Vrienden en € 28,50 voor introducés, te voldoen op rekening NL31 INGB 0662 3293 33, o.v.v. wandelexcursie Bunde. Er kunnen maximaal 25 personen mee. Deelname is pas geldig als het bedrag is overgemaakt.

Opgeven graag vóór zondag 26 juni a.s. bij Francine Arts, fmjarts@kpnmail.nl of telefonisch 046-4753401.

Het hierboven vermelde bedrag graag overmaken op:
bankrekening NL31 INGB 0662 3293 33 t.n.v. Stichting Vrienden van het Domein onder vermelding van: Wandelexcursie Bunde”

Maximaal aantal deelnemers 25.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Francine Arts

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.