UItnodiging | Rondleiding Bodytalk Museum HK | 17 november 2023

Bodytalk logoWij nodigen jullie uit voor een bezoek met rondleiding op
vrijdag 17 november a.s. aan de nieuwe expositie, die De Salon
samen met het Nieuwe Domein georganiseerd heeft. Het thema van
De Salon is deze keer Bodytalk en de rondleiding wordt gegeven door
Peter van Deursen.

Er zijn 120 kunstwerken aangeleverd door 45 kunstenaars. Zij geven
hun visie op het thema Bodytalk middels vele verschillende
technieken, zoals video, keramiek, schilderijen, fotografie e.a.
Aan de expositie over Bodytalk is tevens een schrijfwedstrijd
gekoppeld. Folders hierover zijn verkrijgbaar in het museum.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
13.30 u Aanvang met aansluitend de rondleiding. Aan de balie van het Museum Hedendaagse Kunst s.v.p.
de Museumjaarkaart laten scannen.
Na afloop van het bezoek aan De Salon staan de koffie/thee met vlaai
klaar in Het Filmhuis Zicht.

Er kunnen max. 25 personen deelnemen aan de rondleiding. Op
andere data zijn er ook nog rondleidingen ,maar dan niet specifiek
voor De Vrienden. Graag opgeven voor 12 november.
De kosten voor deze middag bedragen: 10 euro.
Dit bedrag kan overgemaakt worden naar
IBANĀ  NL31 INGB 0662329333 ten name van Stichting
Vrienden van het Domein onder vermelding van Rondleiding
Bodytalk.
Volgorde van deelname wordt bepaald door datum overmaking
deelnemersbijdrage.
U kunt zich opgeven bij Francine Arts per mail fmjarts@kpnmail.nl of
telefonisch 046-4753401 .Bij geen gehoor s.v.p. inspreken.

Wij wensen jullie een aangename middag,
Wim Hassing,
Francine Arts.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.