Excursie Landesmuseum Bonn, 26 oktober 2017

We kregen van de Vrienden van het Limburgs Museum een uitnodiging voor een excursie naar het Landesmuseum in Bonn voor een bezoek aan de tentoonstelling Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster” over de kloosterorden en hun specifieke strenge levenswijze in kenmerkende gebouwen. Vertrek kan vanaf Retailpark in Roermond, 09:15. Kosten bedragen € 32,50. Aanmelden kan op vrienden@limburgsmuseum.nl , stuur voor meer informatie een mail naar info@vriendenvanhetdomein.nl

Stichting Vrienden van het Limburgs Museum
Postbus 1203 5900 BE Venlo 077-3522112
vrienden@limburgsmuseum.nl

Excursie naar het Landesmuseum Bonn
donderdag 26 oktober 2017
Venlo, 14 september 2017
Beste Vrienden en Vriendinnen,
De Landschaftverband Rheinland financiert een aantal belangrijke musea in het aangrenzende Duitsland. Tot de bekendste behoren het Archeologisch Park met bijbehorend museum te Xanten en het Landesmuseum te Bonn.
Het Landesmuseum bezit diverse collecties, waarbij die uit de archeologie en christelijke cultuur tot de belangrijkste worden gerekend. Regelmatig wordt een thema uit deze verzamelingen uitgewerkt tot een belangrijke wisseltentoonstelling. Dit najaar is dat het thema van de kloosterorden en hun specifieke strenge levenswijze in kenmerkende gebouwen. Vanaf de twaalfde eeuw verspreidde zich deze levenswijze over Europa. De tentoonstelling kreeg de veelbetekenende titel Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster, met name omdat bruiklenen uit heel Europa aanwezig zijn. Kloosters die Limburgers vertrouwd in de oren klinken zijn onder andere de Duitse kloosters bij Kamp, Grafenthal en Dalheim. In latere tijd ontstonden de trappisten uit de ode van de cisterciënzers.
Gelijktijdig met deze tentoonstelling zijn nog twee kleinere wisseltentoonstellingen te bezichtigen. Het werk van de kunstenaar Dieter Kraemer is opmerkelijk. Terwijl vanaf de jaren ’60 de abstracte kunst steeds prominenter werd, bleef Kraemer gefascineerd door de magie van de realiteit. Zijn oeuvre vertoont overeenkomsten met het werk van Evert Thielen (Venlo 1954), waarover momenteel een tentoonstelling (2019) wordt voorbereid.
De laatste wisseltentoonstelling handelt over bijzondere onderwatervondsten die archeologen de laatste decennia bij Sicilië hebben ontdekt. Deze expositie is mede opgezet door het Allard Piersonmuseum in Amsterdam, waar de voormalige adjunct-directeur van het Limburgs Museum, prof. dr. Wim Hupperetz, nu directeur is. Het Limburgs Museum onderzoekt momenteel de plannen voor een Maas-tentoonstelling, waarin ook aandacht uitgaat naar onderwatervondsten.
In de vaste opstelling van het Landesmuseum zijn de afgelopen jaren experimenten uitgevoerd. Zo worden de collecties niet meer louter naar verzamelgebied of chronologie opgesteld, maar exposeert men ook over thema’s dwars door alle presentaties. Zo komen dan bijvoorbeeld Romeinse altaarstenen tegenover middeleeuwse sculpturen en bij abstracte kunstwerken te staan. Dit biedt alles voldoende stof voor gedachtewisseling en discussie.
Tenslotte heeft het museum diverse faciliteiten, zoals een museumwinkel (de dikke catalogus bij de tentoonstelling kost nog geen € 25,00) en een uitgebreide en betaalbare Imbiss met regionale en mediterrane specialiteiten, dat de voorbereidingscommissie met smaak heeft uitgeprobeerd.
Programma donderdag 26 oktober 2017
9.00 uur Verzamelen bij de Familiekerk in Venlo
9.15 uur Vertrek met de bus naar Roermond
9.45 uur Verzamelen bij Retailpark Roermond (nabij A73) / omgeving locatie Kentucky Fried Chicken
9.50 uur Vertrek vanuit Roermond naar Bonn
Ca. 11.30 uur Start bezoek en rondleiding Die Zisterzienzer
Ca. 13.00 uur Lunchtijd: iedereen maakt op eigen gelegenheid (en eigen kosten) gebruik van de Imbiss van het Landesmuseum
Tot 16.00 uur Ruimte voor het bezoek aan de vaste opstelling en de overige exposities binnen het LVR-Landesmuseum; liefhebbers kunnen ook kiezen om naar andere culturele bijzonderheden in Bonn te gaan (bijv. Kunsthalle), maar moeten wel tijdig terug zijn voor de thuisreis.

Voor onze excursie naar Bonn zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar. De kosten bedragen € 32,50 p.p. Introducés en niet-leden betalen € 37,50. Het te betalen bedrag dient uiterlijk 12 oktober a.s. te zijn overgemaakt naar rekeningnummer NL58 INGB 0000 366 897 van de Vrienden van het Limburgs Museum onder vermelding van ‘Excursie Bonn Vrienden + naam van de deelnemer(s) + opstapplaats.
Om u aan te melden en om verzekerd te zijn van een plek kunt u ook bellen met Rosanne Leurs (op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via 077 – 352 2112) of door een email te sturen naar vrienden@limburgsmuseum.nl.

Indien deelnemers na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient degene die moet afhaken zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.

Mochten zich onverhoopt onvoldoende deelnemers hebben aangemeld, dan stellen wij onze vriendenexcursie ook open voor overige in deelname aan deze excursie geïnteresseerden.

Vergeet u bij deelname uw paspoort of ander geldig identiteitsbewijs niet!

Namens het bestuur van de Vrienden en Vriendinnen van het Limburgs Museum, (w.g.)

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.