Broodje Kunst 23 november 10:30 Mariapark

Uitnodiging Broodje Kunst 23 november 2017

Beste Vrienden van het Domein,
Graag nodigen wij u uit voor het broodje Kunst Halfom op donderdag 23 november 2017, aanvang 10.30 uur. Dit keer een broodje kunst op een andere locatie en in samenwerking met Het Magazijn 046. We bezoeken de tentoonstelling in het Mariapark met als titel “Kunst om te delen”
10.30u. Start met een kop koffie of thee in het Mariapark Oude Markt 18
11.00u – 12.30u. Rondleiding met toelichting op de tentoonstelling door 4 deelnemende kunstenaars.
12.00u – 12.45u. Lunch met broodjes en koffie of thee.

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 7,50 euro. (Ten behoeve van de broodjes, de koffie/thee en een kleinigheid voor de inleiders) Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrek. NL31 INGB 0 66.23.29.333 t.n.v. ”Stichting Vrienden van het Domein” met vermelding Broodje Kunst 23 november 2017. Aanmelden s.v.p. voor 16 november.
Per mail: robertvanlanschot@vriendenvanhetdomein.nl of per telefoon: 046-4512291 (bij geen gehoor s.v.p. inspreken)
N.B. Er is een maximum van 25 deelnemers.
Nadere bijzonderheden over de tentoonstelling zijn te vinden op de website van Het Magazijn 046 http://www.hetmagazijn046.nl . In de bijlage bij deze uitnodiging alvast een korte impressie.
Op de website van de Vrienden komt steeds een verslag en foto van de activiteiten. Het is leuk als een van de vrienden dat verslag maakt. Hij of zij kan zich melden bij onderstaande bestuursleden.

Met vriendelijke groeten, ·namens het bestuur van de Vrienden, Robert van Lanschot en Leo Hendriks

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.