Eindejaarbijeenkomst vrijdag 15 december 2017, 19:00 uur, de Vief Heringe

Beste Vrienden van het Domein,
We zijn nu een jaar verder. We hebben ongeveer 160 begunstigers en een nieuw bestuur. Ondanks alle veranderingen zijn we activiteiten blijven organiseren, zelf-standig en samen met de andere vriendenkringen. We willen terugblikken op dit eerste jaar in een andere setting en vooruitkijken naar 2018. Maar ook willen we stilstaan bij de positie van vrienden bij musea. We hebben hier-toe een spreker uitgenodigd, die onderzoek heeft gedaan naar dit onderwerp.

We nodigen jullie uit voor de eindejaarsbijeenkomst.

Datum : vrijdag 15 december 2017. Plaats : de Vief Heringe (voormalige Ophovener molen) Molenweg 56 Sittard. Het programma ziet er als volgt uit:
 Inloop vanaf 19.00 met koffie en thee.

 19.30-20.30 Een inleiding door Emma Johnson Emma Johnson heeft in 2014 een m

asterscriptie geschreven met als titel “vrienden in voor- en tegenspoed”. In haar masterscriptie heeft zij onderzocht wat de betekenis van vrienden kan zijn in tijden van bezuinigingen en welke posities en mogelijkheden daarvoor zijn in de toekomst. Zij heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu werk-zaam als fondsenverwerver bij Extrapool en de Openbare Bibliotheek Gelder-land Zuid. Voor geïnteresseerden: haar scriptie is te lezen via de volgende link: http://catalogus.boekman.nl/pub/P14-0602A.pdf
 20.30 -21.00 Terugblik op het afgelopen jaar en presentatie van onze plannen in 2018. (Conceptprogramma 2018 als bijlage bij deze mail) Het bestuur is benieuwd naar jullie reacties en suggesties.
 21.00- 22.30 Onder het genot van een bescheiden hapje (aangeboden door bestuur) en een drankje (voor eigen rekening) gezellig samenzijn, herinnerin-gen ophalen en kijken naar de toekomst.
Aanmelden graag vóór 10 december bij Robert van Lanschot melden bij voor-keur via email robertvanlanschot@vriendenvanhetdomein.nl (of telefonisch 046 4512291 – evt. voicemail)
Met vriendelijke groet, Ineke Bosma, Joost Claassens, Jos Thelen, Herman van Lieshout en Robert van Lan-schot

Conceptprogramma 2018

Februari
De Pont, Tilburg, tentoonstelling loopt tot 18 februari.
Maart
Aken. Ludwig Forum, Couvent Museum, of een ander Museum.
April
Broodje Kunst.
Mei
21 mei Kunst Fietstocht
Juni
Het Depot, Wageningen!!
Juli, Augustus
In de zomer geen activiteiten.
September
Twee mogelijkheden: · Atelierbezoek in de regio of Kunstdagen Wittem.
Oktober
Broodje Kunst. Woensdag.
November
Maastricht. Rondleiding Jan van Eyck, Marres, Bureau Europa.
December
Eindejaar bijeenkomst

Het gehele jaar zullen we jullie periodiek via nieuwsbrieven op de hoogte houden van onze activiteiten en die van de andere vriendenkringen.

Van de penningmeester

Om activiteiten en het besturen mogelijk te maken vragen wij een jaarlijkse bijdrage van €7,50. Maak deze jaarlijkse bijdrage a.u.b. over voor 15 januari 2018 op rekeningnummer NL31 INGB 0 66.23.29.333 t.n.v. ”Stichting Vrienden van het Do-mein” met vermelding van “begunstiger 2018”

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.