Broodje Kunst Halfom | Joseph Sassoon Semah | 22 oktober 2019

 

 

Beste Vrienden van het Domein,

Graag nodigen wij u uit voor het broodje Kunst Halfom op dinsdag 22 oktober, aanmelden vóór 7 oktober.

In het museum voor hedendaagse kunst is een omvangrijke overzichtstentoonstelling van Joseph Sassoon Semah – één van de meest veelzijdige, innovatieve en invloedrijke kunstenaars die Nederland rijk is en wiens werk slechts bij een klein publiek bekend is. Sassoon Semah is een artist’s artist bij uitstek, die met zijn beeldende werk, als organisator, docent en kritisch klankbord verschillende generaties andere kunstenaars heeft beïnvloed. Zijn poëtische sculpturen, installaties, tekeningen en performances staan in het teken van herinnering en het begrip van tolerantie.
In het erfgoedcentrum is een tentoonstelling met als titel “Bruin, grijs of zwart?”. Deze tentoonstelling stelt met behulp van een aantal ‘historische installaties’ verschillende morele dilemma’s aan de orde die samenhangen met WOII, maar die ook zeker nog in onze tijd relevant zijn.
Voor meer informatie zie bijlagen bij deze mail.

Programma

10.50                          Verzamelen bij het museum voor hedendaagse kunst de Domijnen Ligne 5

11.00u.-12.00u.          Rondleiding met toelichting door Roel Arkensteijn op de tentoonstelling.

12.15u.                        Lunch bij Coffee Mundo Ligne

13.15u                         Op eigen gelegenheid bezoek aan een bijzondere tentoonstelling in het erfgoedcentrum in het kader van 75 jaar bevrijding.

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €16,– (Dit zijn de kosten voor de lunch en de rondleiding. De lunch bestaat uit kop koffie/cappuccino of thee en een keuze uit een aantal boterhammen met verschillend garnituur) (mochten er dieetwensen zijn, graag doorgeven bij opgave deelname)

Dit bedrag is exclusief entree van het museum. We gaan ervan uit dat vrienden in het bezit zijn van een museumjaarkaart en daarmee de entree betalen, zo niet dan dient u ter plekke entree te betalen.

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrek. NL31 INGB 0 66.23.29.333 t.n.v. ”Stichting Vrienden van het Domein” met vermelding Broodje Kunst 22 oktober”

Aanmelden s.v.p. voor datum.7 oktober
Per mail: fmjarts@kpnmail.nl  of 046-4753401 (bij geen gehoor s.v.p. inspreken)

N.B. Er is een maximum van 22 deelnemers. Volgorde van betaling geldt als deelname.

Op de website van de Vrienden komt steeds een verslag en foto van de activiteiten. Het is leuk als een van de vrienden dat verslag maakt. Hij of zij kan zich melden bij onderstaande bestuursleden.

Met vriendelijke groeten, ·namens het bestuur van de Vrienden,
Francine Arts             Robert van Lanschot

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.