Nieuwsbrief januari 2021

67cd37a440d3af94c4f76ff6a2615cf1-zefke_mols_small.jpg

Beste Vrienden, hier is de nieuwsbrief januari 2021 van de Vrienden van het Domein. De Coronapandemie kluistert ons steeds meer aan huis en cultuur komt alleen nog maar elektronisch naar ons toe, maar lange reistijden schrompelen op het internet ineen tot seconden. We hopen jullie in afwachting van betere tijden wat ideeën aan de hand te kunnen doen, en we wensen iedereen het beste. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig.

 

We willen jullie graag nog eens wijzen op de video met de jaarafsluiting van het bestuur, die we eind vorig jaar hebben gepresenteerd. Een paar dagen later kwam het gemeentebestuur -wethouder Houtakkers spreekt ook bij ons- ook met een video!

 

Als jaarafsluiting 2020 hadden we op 18 december een virtuele bijeenkomst gepland op een van de vele vergaderplatforms. Misschien een stap te ver:  slechts enkele begunstigers verschenen op het scherm. Het werd evengoed een interessant gesprek maar hopelijk kunnen we in 2021 het jaar weer met een echte bijeenkomst afsluiten!

We verwachten niet dat we tot juni fysieke activiteiten aan kunnen bieden. We zijn wel, mogelijk in samenwerking met de andere Limburgse Vrienden clubs, bezig om jullie iets via internet aan te bieden, denk daarbij aan een lezing, of een presentatie.

Evaluatie cultuurbedrijf

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Domein heeft vóór de raadsronde van 8 januari een brief gestuurd met onze reactie op het evaluatierapport. Door de wethouder en een enkele raadsfractie werd onze brief tijdens de raadsronde aangehaald. In algemene zin waren alle fracties erg kritisch over het functioneren, de organisatie en de als autoritair gekenschetste managementstijl. Maar ook waren er nogal wat andere reacties. De krantenkop in de Limburger van 9 januari was dan ook: “Politiek kraakt cultuurbedrijf”. Van het grootste belang is nu het in te zetten verbetertraject:  hoe krijgt een grotere autonomie voor de verschillende disciplines inhoud en hoe wordt de herkenbaarheid en toegankelijkheid van bijvoorbeeld beide musea vergroot?

De wethouder overlegt nu met Raad van Toezicht en heeft aan gemeenteraad beloofd hen goed te blijven informeren. Op 11 februari heeft het bestuur van de Vrienden een vervolggesprek met wethouder. Wij zijn erg benieuwd naar de inhoud van dit overleg!

L1 Cultuurcafé besteedde zaterdag 16 januari in een interview met Robert van Lanschot aandacht aan De Domijnen. Je kunt dit hier horen: klik op de eerste van de drie blauwe balken om de opname te starten, op 12:00 minuten van het begin begint het interview.

Begunstigers bijdrage 2021
Op 18 januari is er een mail met het verzoek om de begunstigers bijdrage 2021 te betalen verstuurd aan de Vrienden die dit nog niet hadden gedaan. Helaas is dit ook ten onrechte naar een aantal betalers van het eerste uur (meteen op 17 december) gegaan, hier is al individueel op gereageerd.

Bedankt voor jullie bijdrage!

 

Google Arts and Culture Ook kun je vele musea bezoeken en tot in het kleinste detail inzoomen op kunstwerken.Daarnaast borrelt het “experimentele deel” van fantasie, probeer bijvoorbeeld alleen, of online samen met vrienden, eens een kunst puzzel, of componeer een lied voor vier stemmen. Zoeken op “Sittard” levert deze film uit 1920 op, maar geen musea!

 

 

Salon Sittard-Geleen heeft jammer genoeg meteen na de opening de deuren moeten sluiten en de expositie is afgebroken. Het plan is om in het najaar de expositie te herhalen, en dan voor een langere periode! In principe met dezelfde kunstenaars. Het thema blijft Landschap 2.0 of misschien wel 2.1!

Op de website van De Domijnen vind je de meest actuele stand van zaken over de exposities dicht bij huis.

Een Elfstedentocht zal er dit jaar niet inzitten, maar een trip naar Leeuwarden is beslist de moeite waard. Deze pagina is de ingang van het museum, niet alleen in beeld maar ook in woord.

 

Een reisje naar Eindhoven, waar het Van Abbe Museum de collectie online aanbiedt. Entree langs meerdere ingangen: een bezoek aan de lichtstad meer dan waard.

 

Het Rijksmuseum biedt vele mogelijkheden om van thuis uit het museum te zien en te horen. Met je neus op het doek! De Facebook pagina van het Rijks is ook een goede ingang!

 

 

We hebben in december problemen met de verzending van nieuwsbrieven gehad, daarom worden deze nu vanaf een nieuw adres (nieuws.vvhd@gmail.com) verzonden. Als je met lezen tot hier bent gekomen: beantwoordt deze mail aub, om een steekproef van de ontvangst te krijgen (met of zonder commentaar…)

 

Om fotoverslagen te kunnen bekijken heb je een wachtwoord nodig: [verwijderd voor externe relaties]

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de stichting “Vrienden van het Domein” als begunstiger of relatie. Om het verzenden van deze Nieuwsbrief en de financiële registratie van uw Begunstigersbijdrage mogelijk te maken beheert de Stichting “Vrienden van het Domein” een registratie met uw naam- en adresgegevens, telefoonnummers en uw IBAN-nummer.  Reacties op deze nieuwsbrief: info@vriendenvanhetdomein.nl. Klik hier om u van mailings van de Stichting af te melden

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.